برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید اسماعیل حسینی بیجی کلا

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید اسماعیل حسینی بیجی کلا

۱۰ مهر ۱۳۹۷

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان ­نامه جناب آقای سید اسماعیل حسینی بیجی کلا، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی، چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۱۷ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می ­آید.

موضوع پایان­نامه جناب آقای سید اسماعیل حسینی بیجی کلا: بررسی تاریخی تعالیم کلامی امام رضا (ع).

استاد راهنما: جناب آقای دکتر سید محمود سامانی.

استاد مشاور: جناب آقای دکتر نصیری.

استاد داور: جناب آقای دکتر ضیاء الدین میرمحمدی.

 

منبع خبر : امور پایان نامه ها