برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی شیخی

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی شیخی

۲۸ مهر ۱۳۹۷

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان ­نامه جناب آقای علی شیخی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام، دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۱۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می ­گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می­ آید.

موضوع پایان­نامه جناب آقای علی شیخی: بررسی تطبیقی ماهیت و ابعاد ایمان از منظر آیت الله سبحانی و پل تیلیشین.

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن پناهی آزاد.

استاد مشاور: جناب آقای دکتر ابوذر رجبی.

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر غفاری قره باغ.