برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمدمهدی فقیهی

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمدمهدی فقیهی

۱۸ مهر ۱۳۹۷

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمدمهدی فقیهی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.

موضوع رساله جناب آقای سیدمحمدمهدی فقیهی: کارآمدی فقه حکومتی در جمهوری اسلامی ایران.

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر نوروزی.

اساتید مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر کلانتری و حجت الاسلام و المسلمین دکتر قمی.

اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارجینی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد هادی مفتح، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید احمدی.

 

منبع خبر : امور پایان نامه ها