برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای عیسی علی یان

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای عیسی علی یان

۱۱ مهر ۱۳۹۷

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای عیسی علی یان، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی پنجشنبه ۱۲/۰۷/۱۳۹۷ ساعت ۱۳ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.

موضوع رساله جناب آقای عیسی علی یان: تبیین تناسب جرم و مجازات از منظر قرآن و روایات.

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین دکتر فاکر میبدی.

اساتید مشاور: حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضایی اصفهانی و جناب آقای دکتر مهدی اسماعیلی.

اساتید داور: حجت الاسلام والمسلمین دکتر مودب، حجت الاسلام والمسلمین دکتر هدایتی، جناب آقای دکتر حمیدرضا طوسی.

منبع خبر : امور پایان نامه ها