جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد علی موذن، مقطع کارشناسی ارشد،

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد علی موذن، مقطع کارشناسی ارشد،

۳ تیر ۱۳۹۷

به حول و قوه الهی
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد علی موذن، مقطع
کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی، سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸
در دانشگاه
معارف اسلامی برگزار می گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به
عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای محمد علی موذن: عقلانیت اخلاقی زیستن از دیدگاه
طباطبایی.
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهروز محمدی منفرد.
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر رکن الدینی.
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالقاسم زاده.