جلسه دفاع رساله جناب آقای احمدعلی خسروی، مقطع دکتری

جلسه دفاع رساله جناب آقای احمدعلی خسروی، مقطع دکتری

۲۰ تیر ۱۳۹۷

به حول و قوه الهی
جلسه دفاع رساله جناب آقای احمدعلی خسروی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه
۲۱/۰۴/۱۳۹۷ ساعت ۱۰ صبح
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه
دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای احمدعلی خسروی: نقش سیاسی مرجعیت شیعه در تحولات
سیاسی عراق معاصر(از آیت الله صدر تا آیت الله سیستانی).
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر لک زایی.
اساتید مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر رهدار و جناب آقای دکتر یعقوب
توکلی.
اساتید داور: حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی ابوطالبی، حجت الاسلام
والمسلمین دکتر حسین ارجینی، جناب آقای دکتر موسی حقانی