جلسه دفاع رساله جناب آقای محسن محمدی، مقطع دکتری

جلسه دفاع رساله جناب آقای محسن محمدی، مقطع دکتری

۵ تیر ۱۳۹۷

به حول و قوه الهی
جلسه دفاع رساله جناب آقای محسن محمدی، مقطع دکتری، گرایش
انقلاب اسلامی پنجشنبه ۰۷/۰۴/۱۳۹۷ ساعت ۱۱ صبح
در دانشگاه معارف اسلامی
برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای محسن محمدی: عوامل و موانع تاثیرگذاری انقلاب اسلامی
ایران بر شیعیان هند (با تمرکز بر ایالت اتراپرادش).
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا مهدوی.
اساتید مشاور: جناب آقای دکتر سعدالله زارعی و .
اساتید داور: جناب آقای دکتر سیدمحمد حسینی، جناب آقای دکتر رضا معصومی راد،
جناب آقای دکتر یعقوب توکلی و .