جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد حقی، مقطع دکتری

جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد حقی، مقطع دکتری

۱۸ تیر ۱۳۹۷

به حول و قوه الهی
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد حقی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی سه شنبه
۱۹/۰۴/۱۳۹۷ ساعت ۱۸
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه
دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای محمد حقی: جریان های تکفیری؛ انقلاب اسلامی و آینده.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر ملکوتیان.
اساتید مشاور: جناب آقای دکتر توکلی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید
احمدی.
اساتید داور: جناب آقای دکتر مرتضی شیرودی، جناب آقای دکتر محمد ستوده آرانی،
حجت الاسلام و المسلمین دکتر باباپور.