جلسه دفاع رساله سرکار خانم زهرا اسلامی فرد، مقطع دکتری

جلسه دفاع رساله سرکار خانم زهرا اسلامی فرد، مقطع دکتری

۲۶ تیر ۱۳۹۷

به حول و قوه الهی
جلسه دفاع رساله سرکار خانم زهرا اسلامی فرد، مقطع دکتری،
گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ ساعت ۱۱
در دانشگاه معارف
اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می
آید.
موضوع رساله سرکار خانم زهرا اسلامی فرد: تحلیل وضعیت دانش پزشکی و داروسازی
در عصر صفویه.
استاد راهنما: سرکار خانم دکتر نزهت احمدی.
استاد مشاور: جناب آقای دکتر بهزاد کریمی.
اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا رجب نژاد، جناب آقای دکتر
فرید قاسملو، جناب آقای دکتر محمود سامانی.