گروه آموزشی مبانی نظری اسلام

معرفی گروه آموزشی مبانی نظری اسلامی

گروه آموزشی مبانی نظری اسلام در سال ۱۳۸۵ آغاز به کار نمود. این گروه که در گرایش مبانی نظری اسلام به تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می پردازد، یکی از گرایشهای پنجگانه از رشته مدرسی معارف اسلامی محسوب می گردد. در سال ۱۳۹۷ این گرایش در مقطع کارشناسی ارشد تبدیل به رشته مستقلی با عنوان مدرسی مبانی نظری اسلام گردید. در حال حاضر حدود ۱۴۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در این گروه مشغول به تحصیل می باشند.

گروه آموزشی مبانی نظری اسلام در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري براي تأمين و تربيت مدرسان متخصص و کارآمد، روشمند و آگاه به فضاي دانشگاه و نيازهاي نسل جوان در زمينه معارف اسلامي تشکیل شده است. این گروه با بهره مندی از اساتید مجرب نقش سازنده و بسزایی در اعتلای این رشته در کشور ایفا می کند.

مشخصات گروه

  1. مدیر گروه

Khosropanah

نام: عبدالحسین خسروپناه

تخصص: 

شماره تلفن: ۳۲۱۱۰۲۱۳ – 025

صفحه شخصی: 

پست الکترونیک: 

  1. کارشناس/کارشناسان گروه

نام و نام خانوادگی محسن عالیشاهی
تخصص
شماره تماس ۳۲۱۱۰۶۱۰ – 025

شرح وظایف و مسئولیت ها

لیست اعضای هیأت علمی تمام وقت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک
۱ غلامحسین گرامی معاون آموزشی استادیار
۲ ابوذر رجبی مدیر آموزشی استادیار
۳ حسن پناهی آزاد مدیر گروه پژوهشی مبانی نظری اسلام استادیار
۴ محمدرضا امامی نیا استادیار

 

لیست اعضای هیأت علمی پاره وقت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک
۱ عبدالحسین خسروپناه مدیر گروه آموزشی مبانی نظری اسلام استاد
۲ محمدمهدی گرجیان عربی دانشیار