گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمدمهدی فقیهی

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمدمهدی فقیهی

۱۹ مهر ۱۳۹۷

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمدمهدی فقیهی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید

موضوع رساله جناب آقای سیدمحمدمهدی فقیهی: کارآمدی فقه حکومتی در جمهوری اسلامی ایران.

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر نوروزی.

اساتید مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر کلانتری و حجت الاسلام و المسلمین دکتر قمی.

اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارجینی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد هادی مفتح، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید احمدی.

جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از رساله و انجام اصلاحات درخواستی اساتید محترم داوران در جلسه پیش دفاع پرداخت.

در ادامه داوران محترم نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از رساله پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به شور نشسته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت و در آخر سوگندنامه توسط دانشجو خوانده شد.

چکیده رساله:

پژوهش حاضر با طرح این پرسش اساسی که فقه حکومتی در جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان کارآمد است، این فرضیه را طرح می کند که جمهوری اسلامی با ابتنای بر مبانی فقه داعیه‌دار کارآمدی لازم برای اداره جامعه انسانی و حل معضلات نو ظهور آن است در این راستا، مؤلفه‌های کارآمدی در حوزه فقه حکومتی را می توان در وقوع و مدیریت انقلاب اسلامی، تدوین قانون اساسی، طراحی ساختارحکومت موسوم به جمهوری اسلامی، جمع میان چارچوب های دین و مظاهر مدنیت جدید همچون جمهوریت و غیر آن برشمرد. انقلاب اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی توانسته است در حوزه‌های مشروعیت و ساختارسازی و نیز کنشهای اجتماعی به کارآمدی دست یابد. از طرفی نیز در حل معضلات نوظهور اجتماعی با ابزار و مؤلفه‌های موجود در همین فقه حکومتی و با توسعه ابواب فقهی نوین در حیطه‌های جدید گام‌های اساسی برداشته است.

فقه با نگاه فردی، توجه به شرایط زمانی و مکانی و نیز رویکرد فردگرایانه در فقه شیعه ظرفیت ایجاد انقلاب و اداره جامعه بر آمده از انقلاب اسلامی ایران را نداشته و در دنیای کنونی قادر به حل معضلات اجتماعی نبوده و نیست. رساله با رویکردی تحلیلی، توصیفی در سه حوزه کارآمدی فقه حکومتی را بررسی و تحلیل کرده است:

۱) کارآمدی فقه حکومتی در زمینه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران را می توان در تحلیل مبنای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسخگویی به شبهات مطرح شده در این زمینه، تبیین معضلات نظری، پاسخ به نظریه های رقیب و نقد آنها و موجه سازی ساختارها و اقناع شهروندان و تدوین الگوی نظری مردم سالاری دینی و غیر آن نشان داد

۲) ساحت ساختارسازی فقه حکومتی در جمهوری اسلامی ایران، تدوین قانون اساسی، جمع میان جمهوریت و اسلامیت، تبیین تفکیک قوا، انتخابات، الگوی توسعه مستقل از الگوی غربی، تدوین اسناد بالادستی نظیر افق چشم انداز، چالش با الگوی‌های ساختاری غرب نظیر دموکراسی و طراحی الگوی ایجابی مردم سالاری دینی کامیاب بوده است.

۳) عرصه عملکردو کارکرد‌ها که کارآمدی فقه حکومتی در مدیریت جنگ تحمیلی، چالش با نظام سلطه اشاره شد. البته در مواردی نظیر تدوین الگوهای سبک زندگی، مسائل اجتماعی نظیر خانواده با چالش‌های مواجه است.

واژگان کلیدی

فقه حکومتی، کارآمدی، جمهوری اسلامی، مشروعیت، ساختارسازی، کنش و رفتار.

 

منبع خبر : امور پایان نامه ها