گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای رسول تیموری

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای رسول تیموری

۲۶ فروردین ۱۳۹۸

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای رسول تیموری، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید

موضوع پایان نامه جناب آقای رسول تیموری: تبیین مبانی فلسفی کلامی علامه مخبر دزفولی و تاثیر آن در سبک زندگی اسلامی.

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسروپناه.

استاد مشاور: جناب آقای دکتر گرامی

اساتید/استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر پناهی آزاد.

جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان نامه خود پرداخت.

در ادامه داوران/داور محترم نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از پایان نامه پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به مشورت پرداخته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت شد.

چکیده
پرداختن به سبک زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی یکی از مباحث ضروری جامعه کنونی ماست؛ چراکه هویت اجتماعی یک جامعه از سه رکن: باورها (جهان‌بینی)، ارزش‌ها (ایدئولوژی) و سبک زندگی تشکیل می‌شود، واساسا می‌توان گفت وجه تمایز و تفاوت جوامع مختلف، به همین سه مؤلفه برمی‌گردد. جامعه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم متأسفانه نتوانسته است میان اعتقادات بنیادین و ارزش‌های ارزشمند اسلامی ازیک‌طرف و سبک زندگی خود از طرفی دیگر، ارتباط برقرار کند، و به‌راحتی می‌توان گفت حال و احوال امروز ما در بسیاری از موارد متأثر از آداب‌ورسوم غیر اسلامی است. برخلاف پژوهش‌های ارزشمندی که تاکنون صورت گرفته سبک زندگی منحصر در شیوه‌های متنوع حیات اعم از کار، تحصیل، تفریح، خوراک، پوشش و معاشرت نمی‌باشد بلکه تمام این موارد لایه رویین و آشکار هویت یک جامعه به شمارمی روند. ازاین‌رو یک جامعه زمانی قادر است ثمره جهان‌بینی و ایدئولوژی خود را به دیگران نشان دهد که سبک زندگی او متناسب با باورها و ارزش‌هایش شکل‌گرفته باشد. و این آن چیزی است که ما برای آن مهیا شده‌ایم و دست‌به‌قلم برده‌ایم تا طبق مبانی علامه مخبر دزفولی نشان دهیم سبک زندگی آینه نگرش‌ها و گرایش‌های پنهان جامعه است و ارتباط فی‌مابین مبانی معرفت‌شناختی، هستی شناختی و دین شناختی با سبک زندگی تضمین‌کننده سعادت فرد و خانواده و جامعه است. ازاین‌رو کوشیده‌ایم اهمیت مسئله را بازگو کنیم تا با اهتمام ورزیدن به آن از خسارت‌های جبران‌ناپذیری که می‌تواند بر پیکره‌ی جامعه وارد شود جلوگیری نماییم. چراکه اگر مردم نتوانند بین سبک زندگی خود و باورهایشان ارتباط برقرار کنند، ممکن است به‌مرورزمان نسبت به اعتقاداتشان سست و دلسرد شوند و نهایتاً رأی به ناکارآمدی آن‌ها بدهند.

واژگان کلیدی
مبانی معرفت‌شناختی، مبانی هستی شناختی، مبانی دین شناختی، سبک زندگی اسلامی.

منبع خبر: معاونت آموزشی