بایگانه سالانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت سالانه

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد میثم حقگو

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد میثم حقگو، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام شنبه ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع رساله جناب آقای محمد میثم حقگو: تبیین و تحلیل سیر [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مریم یاسینی نسب

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مریم یاسینی نسب، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام دوشنبه ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ ساعت ۱۶ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه سرکار خانم مریم یاسینی نسب: مبانی [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم فاطمه علیمردی

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان­ نامه سرکار خانم فاطمه علیمردی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام، چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ساعت ۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زینب بیشه ای

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان­ نامه سرکار خانم زینب بیشه ای، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام، پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۹ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می ­گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد میثم حقگو

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد میثم حقگو، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام شنبه ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی شیخی

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان ­نامه جناب آقای علی شیخی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام، دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۱۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می ­گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسین وجدانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان­ نامه جناب آقای حسین وجدانی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مشاوره، پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید مهدی حسینی‌راد

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان ­نامه جناب آقای سید مهدی حسینی‌راد، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام، سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سمانه عبدالحسین‌زاده

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان­ نامه سرکار خانم سمانه عبدالحسین‌زاده، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی، دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۲۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمدمهدی فقیهی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمدمهدی فقیهی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع رساله جناب آقای سیدمحمدمهدی فقیهی: کارآمدی فقه حکومتی در جمهوری اسلامی [...]

مشاهده جزئیات...