آزمون جامع دکتری (تیرماه ۱۳۹۹)

آزمون جامع دکتری (تیرماه ۱۳۹۹)

۴ دی ۱۳۹۸

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه معارف اسلامی می رساند:

آزمون جامع دکتری مختص دانشجویان دوره دهم دکتری (ورودی بهمن ۱۳۹۶)، در تاریخ های چهارشنبه ۲۵/تیر/۱۳۹۹ و پنجشنبه ۲۶/تیر/۱۳۹۹ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد.

 

تذکرات مهم:

  • دانشجویانی که نمره قبولی در آزمون زبان انگلیسی را کسب نکرده یا واحدهای درسی خود را با نمره قبولی به پایان نرسانده باشند، به هیچ عنوان، حق شرکت در آزمون جامع را ندارند.
  • مواد آزمون صرفاً از دروس تخصصی می باشد و دروس اصلی و جبرانی از مواد آزمون حذف می گردد.
  • دانشجویی که میانگین نمرات آزمون جامع وی کمتر از ۱۶ باشد مردود است.
  • ملاک قبولی، معدل کل در آزمون جامع است، نه نمرۀ هر ماده درسی.
  • دانشجوی مردود، تنها یک بار دیگر می تواند در آزمون جامع شرکت نماید و ملزم است کل دروس را مجدداً امتحان دهد.
  • افرادی که به هر دلیل در این نوبت شرکت نکنند و یا نمره قبولی را کسب ننمایند، تنها یکبار دیگر می توانند با این منابع، آزمون بدهند؛ آزمون بعدی آنها بر اساس آیین نامه جدید و با دانشجویان دکتری دوره بعدی خواهد بود.

توجه:

  • کلیه دانشجویان دکتری دوره دهم، پس از پایان دروس آموزشی خود، برای احراز شرایط شرکت در آزمون جامع، می بایست به کارشناس آموزش، جناب آقای مهربخش مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۱۱۰۲۰۱ تماس حاصل فرمایند.

 

مواد امتحانی، منابع و ساعات برگزاری آزمون جامع دکتری

منبع خبر: معاونت آموزشی