ارائه گزارش عملکرد پیشرفت تحصیلی

ارائه گزارش عملکرد پیشرفت تحصیلی

۱۱ بهمن ۱۳۸۹

قابل توجه دانشجویان محترم دکتری ضمن
آرزوی قبولی عزاداریها بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت
انتخاب واحد رساله
بایستی قبل ازآن گزارشی از
عملکرد پیشرفت تحصیلی
خود را به اداره امور پایان نامه دانشگاه ارسال
نمائید شایان ذکر است در صورت عدم ارسال گزارش انتخاب واحد ممکن نیست و آن ترم جزو
سنوات جنابعالی محسوب خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۵۱-۲۹۲۰۰۶۸
تماس حاصل فرمائید.
در ضمن مي توانيد فرم مخصوص گزارش پیشرفت تحصیلی را از

اينجا
دريافت نماييد.