برگزاری جلسه دفاعیه رساله جناب آقای ابراهیم نوئی

برگزاری جلسه دفاعیه رساله جناب آقای ابراهیم نوئی

۶ اسفند ۱۳۹۱

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه
رساله جناب آقای ابراهیم نوئی، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام شنبه ۵/۱۲/۱۳۹۱
ساعت ۱۸:۴۵
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان
جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله: دین و عقلانیت در نگاه ملاصدرا.
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ساجدی.
اساتید مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر کیاشمشکی و حجت
الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر خسروپناه.
اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر دیرباز، حجت الاسلام و
المسلمین جناب آقای دکتر ملکیان، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سلیمانی
بهبهانی و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رودگر.