برگزاری جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمد حسین دانشکیا

برگزاری جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمد حسین دانشکیا

۲ اسفند ۱۳۹۱

قابل توجه دانشجویان محترم
به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمد حسین دانشکیا، مقطع دکتری،
گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲ ساعت ۱۵ در دانشگاه معارف اسلامی
برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله: مطالعه تطبیقی رخدادهای صدر اسلام به روایت «منابع منتخب
تاریخی» با قرآن (مطالعه موردی غزوات بدر، احد، تبوک).
استاد راهنما: جناب آقای دکتر آئینه وند.
اساتید مشاور: سرکار خانم دکتر جان احمدی و حجت الاسلام و المسلمین جناب
آقای دکتر جباری.
اساتید داور: جناب آقای دکتر صفری، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر
جعفری، جناب آقای دکتر داداش نژاد و حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر یوسفی
غروی.