برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمود کشاورز

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمود کشاورز

۱۶ مهر ۱۳۹۸

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمود کشاورز، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش انقلاب اسلامی، پنج شنبه ۱۸/۷/۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می­ آید.

موضوع پایان ­نامه: راهبرد دشمن در جنگ شناختی علیه انقلاب اسلامی.

استاد راهنما: جناب آقای دکتر سیاه پوش.

استاد مشاور: جناب آقای دکتر توکلی.

استاد داور: جناب آقای دکتر محمدهادی فلاح زاده.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها