برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای رضا لک زایی

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای رضا لک زایی

۲۹ دی ۱۳۹۸

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای رضا لک زایی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی سه شنبه ۱/بهمن/۹۸ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.

موضوع رساله جناب آقای رضا لک زایی: نظریه قدرت متعالی در نظام سیاسی اسلام با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره).

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایی.

اساتید مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارجینی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیدی.

اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید احمدی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر نوروزی، جناب آقای دکتر شیرودی.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها