برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای روح الله بهادری جهرمی

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای روح الله بهادری جهرمی

۲۲ دی ۱۳۹۸

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای روح الله بهادری جهرمی، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی دوشنبه ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.

موضوع رساله جناب آقای روح الله بهادری جهرمی: رابطه انسان با حجت خدا و آثار آن از منظر قرآن و حدیث.

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر مودب.

اساتید مشاور: جناب آقای مجد فقیهی.

اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر کامران اویسی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد فاکر میبدی، جناب آقای دکتر ابوذر رجبی.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها