برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمدحسن میرمحمدیان

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمدحسن میرمحمدیان

۲ بهمن ۱۴۰۰

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمدحسن میرمحمدیان، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۳ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد.

موضوع رساله جناب آقای سیدمحمدحسن میرمحمدیان: الگوی آموزش اخلاق به کودکان بر اساس معیارهای اسلامی (مطالعه موردی احترام).

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح و جناب آقای دکتر معصومی راد

استاد مشاور: جناب آقای دکتر سیدعلی حسینی زاده .

اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین رکن الدینی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد داودی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی همت بناری .

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها