برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای علی سراقی

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای علی سراقی

۱۶ مهر ۱۳۹۸

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای علی سراقی، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.

موضوع رساله جناب آقای علی سراقی: بررسی و تحلیل سندی و محتوایی روایات فریقین درباره نکوهش زنان.

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر مودب.

استاد مشاور: جناب آقای مجد فقیهی.

اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد هادی منصوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضائی اصفهانی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر فاکر میبدی.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها