برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای علی محمد فرهادزاده

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای علی محمد فرهادزاده

۲۱ دی ۱۳۹۸

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای علی محمد فرهادزاده، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی شنبه ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.

موضوع رساله جناب آقای علی محمد فرهادزاده: تحلیل جمال سوره انسان.

استاد راهنما: جناب آقای مجد فقیهی.

اساتید مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر موحدی محب.

اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدرضا مودب، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمود طیب حسینی.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها