برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد مؤذن سلطان‌آبادی

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد مؤذن سلطان‌آبادی

۱۱ تیر ۱۴۰۱

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد مؤذن سلطان‌آبادی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۷ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد.
موضوع رساله جناب آقای محمد مؤذن سلطان‌آبادی: تحلیل انتقادی اشکالات اعتقادی کتاب «الحجج الدامغات» بر منابع روایی شیعی (الکافی، الخصال، الاحتجاج).
اساتید راهنما: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر خسروپناه و حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر امامی‌نیا.
اساتید داور: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سلیمانی بهبهانی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن ترکاشوند، جناب آقای دکتر ابوذر رجبی.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها