برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای هیثم بوعذار

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای هیثم بوعذار

۲۶ دی ۱۴۰۰

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای هیثم بوعذار، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی، سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد.
موضوع رساله جناب آقای هیثم بوعذار: نقش قرآن در پیشرفت علوم با رویکرد پاسخ به شبهات نوپدید.
استاد راهنما: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر رضایی اصفهانی.
استاد مشاور: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سیدرضا مودب.
اساتید داور: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سیدعیسی مسترحمه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید حمید جزایری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدهادی منصوری.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها