برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سید حسن حسینی دستجردی

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سید حسن حسینی دستجردی

۱۸ اسفند ۱۳۹۹

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سید حسن حسینی دستجردی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگی سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. جهت شرکت در جلسه به صورت مجازی به پورتال دانشگاه مراجعه فرمایید.

موضوع پایان‌نامه: شناسایی ظرفیت‌های علمی فرهنگی مساجد در دانشگاه‌ها و راهکارهای بهره‌گیری از آن.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر باقی نصرآبادی.
استاد مشاور: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدحسین شیخی.
استاد داور: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدعلی لیالی.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها