برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سید محمد کاظمی شیخ‌شبانی

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سید محمد کاظمی شیخ‌شبانی

۱۱ تیر ۱۴۰۱

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سید محمد کاظمی شیخ‌شبانی، مقطع کارشناسی‌ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد.
موضوع پایان‌نامه: تأثیر رویکرد اخباری‌گری در مسئله مهدویت بر عالمان شیعه معاصر.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر ابوذر رجبی.
استاد مشاور: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عرفان.
استاد داور: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر جواد اسحاقیان درچه.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها