جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمود صفی زاده

جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمود صفی زاده

۲۳ اسفند ۱۳۹۱

قابل توجه دانشجویان محترم
به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمود صفی
زاده، مقطع دکتری، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی پنج شنبه ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ ساعت ۱۹

در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت دراین جلسه
دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله: سیره ائمه معصومین علیهم السلام درتعامل با اهل سنت
استاد راهنما: سرکار خانم دکتر جان احمدی
استاد مشاور: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر ابراهیمی ورکیانی و حجت
الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسینی شاهرودی
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری، حجت الاسلام و
المسلمین جناب آقای دکتر یوسفی غروی، جناب آقای دکتر محمد نصیری و آیت الله جناب
آقای دکتر تسخیری