جلسه دفاعیه رساله جناب آقای هادی رزاقی

جلسه دفاعیه رساله جناب آقای هادی رزاقی

۱۴ اسفند ۱۳۹۱

قابل توجه دانشجویان محترم
به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه رساله جناب آقای هادی رزاقی،
مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی چهارشنبه ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ ساعت ۱۹
در
دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت دراین جلسه
دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله: نقد و بررسی تفسیر آیات غدیر در تفاسیر اهل سنّت
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مودب
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی نصیری و حجت
الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر زمانی.
استاد داور: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حیدری فر، حجت الاسلام
والمسلمین جناب آقای دکتر رستم نژاد، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر
اسکندرلو و حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی