جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای احمد رفیعی، مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای احمد رفیعی، مقطع کارشناسی ارشد

۲۱ بهمن ۱۳۹۳

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه
پایان نامه جناب آقای احمد رفیعی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی، پنج
شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ ساعت ۱۴:۱۵
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛ لذا از
کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای احمد رفیعی: تحلیل شیطان گرایی جدید از فضای
مجازی.
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فعالی.
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظاهری سیف.
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر یزدی.