جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حمیدرضا سلیمانی، مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حمیدرضا سلیمانی، مقطع کارشناسی ارشد

۱۳ اسفند ۱۳۹۳

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه
پایان نامه جناب آقای حمیدرضا سلیمانی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام،
پنج شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ ساعت ۱۰:۳۰
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛
لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای حمیدرضا سلیمانی: علم پیشین الهی و افعال انسان
از دیدگاه اشاعره، معتزله و امامیه.
استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر امامی نیا.
استاد مشاور: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر ابراهیمی راد.
استاد داور: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر عبدالله محمدی.