جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سجاد سلیمی یسار

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سجاد سلیمی یسار

۱۵ اسفند ۱۳۹۶

به حول و قوه الهی
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سجاد سلیمی یسار، مقطع
کارشناسی ارشد، گرایش مدیریت فرهنگی، چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۴۵
در
دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه
دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای سجاد سلیمی یسار: نظام شاخص های مدیریت فرهنگی
در نهج البلاغه.
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر ساجد.
استاد مشاور: جناب آقای دکتر ویسی.
استاد داور: جناب آقای دکتر رحمانی.