جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید محمد هاشمی، مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید محمد هاشمی، مقطع کارشناسی ارشد

۲۱ اسفند ۱۳۹۶

به حول و قوه الهی
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید محمد هاشمی، مقطع
کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی، سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ساعت ۱۶
در دانشگاه
معارف اسلامی برگزار می گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به
عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای سید محمد هاشمی: رفتار های والدین و فرزندان در
سبک زندگی اسلامی.
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر فعالی.
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر برهان.
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی نقی فقیهی.