جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای عباسعلی امامی نیا

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای عباسعلی امامی نیا

۱۵ اسفند ۱۳۹۶

به حول و قوه الهی
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای عباسعلی امامی نیا، مقطع
کارشناسی ارشد، گرایش مدیریت فرهنگی، چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۸:۴۵
در
دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه
دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای عباسعلی امامی نیا: مبانی انسان شناختی مدیریت
فرهنگی در قرآن.
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر ساجد.
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابروش.
استاد داور: جناب آقای دکتر رحمانی.