جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی جعفری پیکانی، مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی جعفری پیکانی، مقطع کارشناسی ارشد

۲ اسفند ۱۳۹۵

به حول و قوه الهی
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی جعفری پیکانی، مقطع
کارشناسی ارشد، گرایش آشنایی با منابع اسلامی، دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ساعت ۱۶:۳۰

در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این
جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای علی جعفری پیکانی: راهکارهای مقابله با مفاسد
جنسی از منظر قرآن.
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حیدری فر.
استاد مشاور: جناب آقای مجدفقیهی.
استاد داور: حجت الاسلام والمسلمین دکتر رکن الدینی.