جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی پیری

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی پیری

۲۲ اسفند ۱۳۹۱

قابل توجه دانشجویان محترم
به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی
پیری، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی پنج شنبه ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ ساعت ۱۱
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت
دراین جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه: ترجمه و تحقیق کتاب الرّده (نوشته محمد بن عمر واقدی
متوفای ۲۰۷)
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ابراهیمی ورکیانی
استاد مشاور: جناب آقای دکتر عودی
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ایمانی و .