جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای غلامرضا کیانی نژاد

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای غلامرضا کیانی نژاد

۱۰ اسفند ۱۳۸۹

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان
نامه جناب آقای غلامرضا کیانی نژاد، مقطع کارشناسی ارشد
گرایش اخلاق اسلامی چهارشنبه ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ ساعت ۸ صبح

در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه
دانشجویان جهت شرکت دراین جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای غلامرضا کیانی نژاد: بررسی عوامل نشاط در زندگی
از منظر اخلاق اسلامی
استاد راهنما: جناب آقای دکتر خنیفر، استاد مشاور: حجت الاسلام و لمسلمین
جناب آقای دکتر موحدی محب،
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر آذربایجانی