جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای فرهاد نعمتی

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای فرهاد نعمتی

۱۸ آبان ۱۳۸۹

به حول
و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای فرهاد نعمتی،مقطع
کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و تمدن اسلامی
سه شنبه ۱۸/۸/۱۳۸۹ ساعت ۳۰/۱۸ در دانشگاه معارف
اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت دراین جلسه دعوت به عمل می
آید.

موضوع پایان نامه جناب آقای فرهاد نعمتی : نقش کوفه در گسترش
تشیع تا قرن چهارم
استاد راهنما:جناب آقای دکتر صفری، استاد مشاور:حجت
الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرمانیان، استاد داور:جناب آقای دکتر ملک مکان