جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مجتبی صبوری، مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مجتبی صبوری، مقطع کارشناسی ارشد

۱۹ اسفند ۱۳۹۲

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه
پایان نامه جناب آقای مجتبی صبوری، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش آشنایی با منابع
اسلامی، دوشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ساعت ۱۳
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛
لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه: خاتمیت در قرآن با نقد شبهۀ بهائیت.
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضانژاد.
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر موحدی محب.
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قیومی.