جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد صبوری، مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد صبوری، مقطع کارشناسی ارشد

۲۱ بهمن ۱۳۹۳

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه
پایان نامه جناب آقای محمد صبوری، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش انقلاب اسلامی، پنج
شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ ساعت ۱۸:۱۵
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛ لذا از
کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای محمد صبوری: بررسی تحولات روابط ایران و
انگلستان پس از انقلاب اسلامی ایران.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر دهقانی فیروز آبادی.
استاد مشاور: جناب آقای عباس سلیمی نمین.
استاد داور: جناب آقای دکتر جواد منصوری.