جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد محمد زاده لیاسی

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد محمد زاده لیاسی

۲۶ دی ۱۳۸۹

به حول
و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد محمد زاده
لیاسی،
مقطع کارشناسی ارشد گرایش آشنایی با منابع
اسلامی دوشنبه ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ ساعت ۴۵/۱۲
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می
گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت دراین جلسه دعوت به عمل می آید.

موضوع پایان نامه جناب آقای محمد محمد زاده لیاسی :
فرشته شناسی از منظر قرآن
استاد راهنما:حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قدسی، استاد
مشاور:حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر بهجت پور، استاد داور:حجت الاسلام و
المسلمین جناب آقای دکتر رستم نژاد