جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسین استادآقا، مقطع کارشناسی ارشد گرایش انقلاب اسلامی

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسین استادآقا، مقطع کارشناسی ارشد گرایش انقلاب اسلامی

۱۱ دی ۱۳۸۹


به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد
حسین استادآقا
، مقطع کارشناسی ارشد گرایش انقلاب اسلامی
یکشنبه ۲۹/۶/۱۳۸۹ ساعت ۳۰/۱۲ در دانشگاه معارف اسلامی
برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت دراین جلسه دعوت به عمل می آید.

موضوع پایان نامه جناب آقای محمد حسین استادآقا : حدود و اختیارات حاکم در
اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(ره) و آیت الله خوئی(ره)
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لک زایی، استاد
مشاور:حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نوروزی، استاد داور:جناب آقای دکتر
شیرخانی