جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسین مدبر

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسین مدبر

۲۲ آذر ۱۳۹۰

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای
محمد حسین مدبر، مقطع دکتری دوره اول گرایش قرآن و متون
اسلامی پنجشنبه ۲۴/۹/۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۳۰ در دانشگاه
معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت دراین جلسه دعوت به
عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای محمد حسین مدبر : بررسی تطبیقی جرایم و مجازات
ها از منظر قرآن و کتاب مقدس با تاکید بر نقد شبهات
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر
نصیری، استاد مشاور:حجت الاسلام و المسلمین دکتر سلیمانی، جناب آقای دکتر میمنه
جهرمی، استاد داور:حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهجت پور، حجت الاسلام و المسلمین
دکتر اسکندرلو، حجت الاسلام و المسلمین دکتر قیومی