جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد موحدی نیا، مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد موحدی نیا، مقطع کارشناسی ارشد

۱۹ اسفند ۱۳۹۶

به حول و قوه الهی
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد موحدی نیا، مقطع
کارشناسی ارشد، گرایش آشنایی با منابع اسلامی، یکشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹
در
دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه
دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای محمد موحدی نیا: سبک شناسی ادعیه انبیاء در قرآن.
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر فاکر میبدی.
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر مودب.
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر شیرافکن.