جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمود پورخلقی، مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمود پورخلقی، مقطع کارشناسی ارشد

۲۵ اسفند ۱۳۹۳

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه
پایان نامه جناب آقای محمود پورخلقی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش آشنایی با منابع
اسلامی، دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ساعت ۱۷
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛
لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای محمود پورخلقی: سبک زندگی رهبر الهی از منظر
قرآن.
استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی.
استاد مشاور: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر قوامی.
استاد داور: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رستم نژاد.