جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مصطفی سرداری،

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مصطفی سرداری،

۲۹ آذر ۱۳۹۰

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان
نامه جناب آقای مصطفی سرداری، مقطع کارشناسی ارشد گرایش
تاریخ و تمدن اسلامی ۳۰/۹/۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۳۰
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار
می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت دراین جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای مصطفی سرداری : بررسی
روشمند دولت قرامطه از آغاز تا انقراض
استاد راهنما: جناب آقای دکتر صفری،
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر
فرمانیان،
اساتید داور: سرکار خانم دکتر جان احمدی و جناب آقای
دکتر موسوی نژاد