جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی خداداد

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی خداداد

۲۲ اسفند ۱۳۹۱

قابل توجه دانشجویان محترم
به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی
خداداد، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی چهارشنبه ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ ساعت ۱۵/۱۹

در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت دراین جلسه
دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه: آسیب شناسی تکبّر در اخلاق اجتماعی (نشانه شناسی، سبب
شناسی و درمان)
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر بهشت
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر هدایتی
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر یزدی.