جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم بی بی راضیه حسینی نژاد

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم بی بی راضیه حسینی نژاد

۱۵ اسفند ۱۳۹۶

به حول و قوه الهی
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم بی بی راضیه حسینی نژاد،
مقطع کارشناسی ارشد، گرایش انقلاب اسلامی، چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹
در
دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه
دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه سرکار خانم بی بی راضیه حسینی نژاد: شیوه های نفوذ فرهنگی
نظام سلطه در جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای مقابله با آن.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر ملکوتیان.
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارجینی.
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید احمدی.