جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم فاطمه نوروزی، مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم فاطمه نوروزی، مقطع کارشناسی ارشد

۲۳ اسفند ۱۳۹۶

به حول و قوه الهی
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم فاطمه نوروزی، مقطع
کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی، سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ساعت ۱۰
در دانشگاه
معارف اسلامی برگزار می گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به
عمل می آید.
موضوع پایان نامه سرکار خانم فاطمه نوروزی: آسیب شناسی اخلاقی تحصیل زنان در
خانواده و جامعه (با اولویت دختران).
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر رکن الدین.
استاد مشاور: جناب آقای دکتر حسین زاده کاشانی.
استاد داور: جناب آقای دکتر فدایی.