جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم فاطمه رنجبران مرزآباد، مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم فاطمه رنجبران مرزآباد، مقطع کارشناسی ارشد

۱۸ اسفند ۱۳۹۶

 به حول و قوه الهی
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم فاطمه رنجبران مرزآباد،
مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی، شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱
در
دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه
دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه سرکار خانم فاطمه رنجبران مرزآباد: سنخ شناسی دیدگاه های
رایج پایان تاریخ.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر ضیاء الدین میرمحمدی.
استاد مشاور: جناب آقای دکتر دانش کیا.
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حاجی زاده.